Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Nhà ở Công sở, Hoạt động xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 29/03/2024 | 03:30  | View count: 57

UBND huyện đăng tải Thông báo số 190/TB-UBND ngày 29/3/2024 về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Nhà ở Công sở, Hoạt động xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các  tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./. (Xem chi tiết Thông báo)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh