Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - kế hoạch
Ngày đăng 22/02/2024 | 13:35  | View count: 108

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 21/02/2024, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 121/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - kế hoạch. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 05 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - kế hoạch. (Xem chi tiết Thông báo)

Trân trọng thông báo để các hòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh