Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Đối thoại với các tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện
Ngày đăng 20/10/2023 | 21:12  | View count: 86

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cài cách TTHC.

Thực hiện các Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện về tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Ngày 19/10/2023, UBND huyện ban hành Thông báo số 3189/TB-UBND về Đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Theo đó, Thời gian đối thoại sẽ tổ chức vào 8h00 ngày 30/10/2023 (thứ 2) tại Hội trường lớn UBND huyện.

UBND huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Xem chi tiết: THÔNG BÁO 3189

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh