Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của UBND huyện
Ngày đăng 26/05/2023 | 16:12  | View count: 110

Căn cứ Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Ngày 25/5/2023, UBND huyện ban hành Thông báo số 2344/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 29 TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của UBND huyện. Dừng thực hiện 15 TTHC tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết)

UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh