Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 25/04/2023 | 16:50  | View count: 142

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày 25/4/2023, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 1535/TB-UBND về việc niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. (xem chi tiết)

Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh