Cải cách hành chính

Hoài Đức triển khai thực hiện thí điểm 02 nhóm dịch vụ công liên thông
Ngày đăng 21/11/2022 | 17:30  | View count: 88

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, mới đây, UBND huyện đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện thí điểm 02 nhóm dịch vụ công liên thông gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí đối với các cơ quan huyện: Bảo hiểm xã hội, Công an, phòng Lao động Thương binh và xã hội; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Đây là các thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh của người dân, có số lượng đối tượng thực hiện lớn.

Hiện 2 nhóm dịch vụ công trên đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo chức năng của phần mềm hoạt động bình thường theo kết nối, thiết kế. Theo đó, khi triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông, người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết ba thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, sẽ giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính Nhà nước.

Để việc triển khai dịch vụ công liên thông trên địa bàn huyện được diễn ra đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đạt hiệu quả cao, UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân biết, tham gia thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên. Đồng thời, giao các cơ quan liên quan huyện kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ trong qua trình thực hiện./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh