Cải cách hành chính

ĐA DẠNG HOÁ CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC NĂM 2022
Ngày đăng 11/10/2022 | 10:51  | View count: 223

Công tác tuyên truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC). Bằng nhiều hình thức, cách thực hiện, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hoài Đức thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng , góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả.

Trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh các giải pháp thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nhận thức của người dân, tổ chức về công tác CCHC của huyện.

UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên thực hiện niêm yết công khai các quy trình giải quyết TTHC tại trụ sở làm việc, nội dung TTHC được công khai đầy đủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác CCHC được tuyên truyền trên Cổng Thông điện tử huyện, thông qua nền tảng mạng xã hội: ứng dụng zalo Chính quyền điện tử huyện Hoài Đức, fanpage Hoài Đức quê ta, Bản tin nội bộ huyện; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các lớp tập huấn, buổi đối thoại, học tập chuyên đề; tuyên truyền thông qua các tin, bài, chuyên mục, chuyên trang về CCHC, loa truyền thanh; tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động, màn hình LED với các khẩu hiệu, thông điệp, hình ảnh trực quan, sinh động về công tác CCHC.         

Hàng năm, Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện đã không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về CCHC, phản ánh có chiều sâu về CCHC trên địa bàn huyện, tăng thời lượng, xây dựng phóng sự biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, đồng thời phê phán những hành vi gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính ở các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, thông qua Cổng thông tin điện tử huyện và các nền tảng mạng xã hội, công tác cải cách hành chính cũng đã được đẩy mạnh tuyên truyền, đây được coi là một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa thông tin kịp thời, chính xác về công tác cải cách hành chính đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức, doanh nghiệp, và người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Kịp thời thông tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp về chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và phổ biến, tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới  nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin.   

Công tác tuyên truyền về CCHC đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều cách làm hay, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của huyện.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra về công tác CCHC thì công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, thường xuyên cập nhật, bám sát kế hoạch CCHC, kế hoạch công nghệ thông tin năm 2022 của huyện. Lựa chọn hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn; đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền được xác định là tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC của đơn vị hằng năm; thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh