Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Áp dụng hình thức thanh toán tiền phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC tại UBND huyện
Ngày đăng 30/08/2022 | 14:30  | View count: 75

Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện về triển khai Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn huyện Hoài Đức. Theo đó, ngày 30/8/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 3080/TB-UBND về việc thông báo Áp dụng hình thức thanh toán tiền phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC tại UBND huyện để các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân biết để thực hiện.

Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết thông báo)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh