Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 31/08/2022 | 14:06  | View count: 84

Căn cứ Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Ngày 31/8/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 3088/TB-UBND về việc Thực hiện TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 03TTHC mới lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện theo Điều 1 Quyết định 3089/QĐ-UBND nêu trên (xem chi tiết thông báo).

Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh