Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Người có công theo mô hình " Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 20/07/2022 | 09:12  | View count: 44

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thực hiện mô hình "Ngày Thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức và Thông báo số 630/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình "Ngày Thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Theo đề nghị của trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, ngày 19/7/2022, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2718/TB-UBND về việc Thực hiện TTHC lĩnh vực Người có công theo mô hình " Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức. Theo đó, UBND huyện thực hiện 01 TTHC mới và dừng thực hiện 01 TTHC thuộc lĩnh vực Người có công áp dụng theo mô hình "Ngày Thứ 6 xanh" vào ngày thứ 6 hàng tuần. (Xem chi tiết thông báo).

UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh