Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Thực hiện Thu phí, lệ phí theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/07/2022 | 08:59  | View count: 106

Căn cứ Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thảm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020.

Ngày 23/7/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 2739/TB-UBND về việc Thực hiện Thu phí, lệ phí theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội ( Xem chi tiết tại đây) để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân biết và thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh