Cải cách hành chính

Hoài Đức duy trì, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025.
Ngày đăng 13/07/2022 | 14:33  | View count: 174

Với mục tiêu từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, ngày 05/7/2022, UBND huyện Hoài Đức ký ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về việc duy trì, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, UBND huyện tiếp tục đề ra 2 mục tiêu chính là: Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công giai đoạn 2021-2025; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác giải quyết TTHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức về việc cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị.

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND huyện đề nghị hằng năm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tích cực thông tin, tuyên truyền việc triển khai và kết quả xác định chỉ số hài lòng (SIPAS) tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện tử của huyện.

Mở rộng hình thức thông tin tuyên truyền giúp người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công của các cơ quan một cách dễ dàng, nhanh chóng. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc.

Rà soát, đơn giản hóa thời gian giải quyết các TTHC và nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, tổ chức. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác, tuyệt đối không để các cá nhân, tổ chức phải đi lại quá một lần để bổ sung hồ sơ.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức. Niêm yết, công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận ý kiến kiến nghị, phản ánh của người dân và tổ chức.

Cùng với đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền, trọng điểm ở các xã, thị trấn và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả chỉ số hài lòng được huyện đánh giá hàng năm. Tổ chức khảo sát, đánh giá, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị. Từ đó có giải pháp xử lý, khắc phục mặt tồn tại, hạn chế trong cung cấp dịch vụ công nhằm cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tô Khuyên

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh