Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của huyện Hoài Đức
Ngày đăng 16/06/2022 | 13:58  | View count: 547

Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức, nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022 công tác cải cách hành chính được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Huyện tiếp tục triển khai và nhân rộng những mô hình, giải pháp mới, cùng với đó tăng cường kiểm tra, kiểm soát các thủ tục hành chính; quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, vững chuyên môn, thạo trong giao tiếp để công tác cải cách hành chính của huyện thực sự hiệu quả, đi vào thực chất, phục vụ sát, đúng và trúng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp; các thủ tục hành chính được rà soát thường xuyên, công bố, công khai đầy đủ theo quy định, việc giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết lớn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt cao; đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Tính đến hết ngày 07/6, tại bộ phận Một cửa UBND huyện đã tiếp nhận 2.087 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 2.055 hồ sơ đã được giải quyết. Tại cấp xã, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 55.937 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết là 55.557 hồ sơ; hồ sơ còn lại đang được các cấp giải quyết trong thời gian quy định. Đồng thời, xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu giao dịch hành chính của người dân, huyện đã triển khai thí điểm mở rộng mô hình “Ngày thứ 6 xanh” khi rút ngắn thời gian theo quy định ở một số thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo các bước trong quy trình giải quyết hồ sơ. Mô hình này đã được các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch thủ tục hành chính ghi nhận, đánh giá cao. Qua khảo sát, lấy ý kiến về kết quả phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, trung bình gần 99% người dân, tổ chức đánh giá mức độ hài lòng.

Về công tác cải cách bộ máy hành chính, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị theo đúng vị trí việc làm, đảm bảo nguyên tắc một việc, một đầu mối xuyên suốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

Cơ sở hạ tầng, vật chất tại trụ sở Bộ phận Một cửa, hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, đơn vị của huyện đầu tư; mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, giảm giấy tờ, chi phí quản lý hành chính; rút ngắn được thời gian và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia các giao dịch hành chính. Huyện cũng đang triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm  2030 theo Kế hoạch của UBND Thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin của cán bộ và người dân như: tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh từ huyện đến xã, thị trấn; cổng thông tin điện tử huyện; trang zalo chính quyền điện tử huyện; niêm yết công khai tại trụ sở bộ phận Một cửa... Nội dung tuyên truyền chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai trên địa bàn huyện để các cá nhân, tổ chức biết và sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong báo của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Đáng lưu ý, phần mềm Một cửa dùng chung 3 cấp mới được thay thế, đang trong quá trình hoàn thiện dẫn đến việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính còn nhiều bất cập; tỷ lệ người dân quan tâm, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và dịch vụ BCCI để giải quyết thủ tục hành chính tại nhà còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính; quyết tâm từng bước xây dựng cơ quan hành chính huyện chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền về đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời tập trung xây dựng giải pháp khắc phục vấn đề tồn tại, hạn chế, phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022. Chỉ đạo việc triển khai các nội dung công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời Bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính huyện, xã, thị trấn. Quan tâm, kiện toàn, chấn chỉnh tổ chức, nhân sự của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp. Đặc biệt, không ngừng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng; có năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tư tưởng, ý nghĩa quan trọng của công tác cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; tăng cường hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và thực hiện có hiệu quả các kết luận sau thành tra; Thực hiện nghiêm và hiệu quả việc lấy ý kiến cũng như kịp thời nắm bắt và giải quyết những bức xúc của người dân, tổ chức trên địa bàn huyện.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh