Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học theo Mô hình "Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 09/06/2022 | 09:18  | View count: 37

   UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 2400/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học theo Mô hình "Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 03 TTHC mới và dừng thực hiện 01 TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học áp dụng theo Mô hình "Ngày thứ 6 xanh" vào ngày Thứ 6 hàng tuần.

    UBND huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị,  UBND các xã, thị trấn tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

    Xem chi tiết: THÔNG BÁO 2400-2022

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh