Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 14/06/2022 | 09:09  | View count: 158

     Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC thay thế; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc Thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Ngày 13/6/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 2430/TB-UBND về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo  thực hiện 03 TTHC được thay thế theo Điều 1 và dừng tiếp nhận 03 TTHC theo Điều 2 Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 01/62022 nêu trên.  (xem chi tiết Thông báo số 2430 tại đây).
     UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh