Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 15/04/2022 | 09:45  | View count: 103

      Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

      Ngày 14/4/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 359/TB-UBND về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo  thực hiện các TTHC được sửa đổi, bổ sung và dừng thực hiện các TTHC  thuộc lĩnh vực Lao động - thương binh và Xã hội theo Điều 1, Điều 2  Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 nêu trên. (xem chi tiết Thông báo số 359 tại đây).
     UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh