Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 14/03/2022 | 14:09  | View count: 139

      Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà nội.

      Ngày 14/3/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 260/TB-UBND về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức. Theo đó, UBND huyện thông báo  thực hiện 20 TTHC được chuẩn hóa và dừng thực hiện các TTHC tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 và Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. (xem chi tiết Thông báo số 260 tại đây).
     UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh