Cải cách hành chính

KẾ HOẠCH: Tổ chức đối thoại với các tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2021
Ngày đăng 13/01/2021 | 10:29  | View count: 546

UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 12/01/2021 về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tịch hành chính trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2021. Theo đó:

- Hình thức hội nghị: Đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện.

- Thời gian: + Lần 1: Dự kiến trong tháng 4 năm 2021

                  + Lần 2: Dự kiến trong tháng 9 năm 2021

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện hoặc UBND các xã, thị trấn được lựa chọn đối thoại.

UBND huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện./.

KẾ HOẠCH 22-2021

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh