Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực tư pháp và lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 27/10/2020 | 16:49  | View count: 800

UBND huyện đăng tải Thông báo số 1328/TB-UBND ngày 26/10/2020 của UBND huyện về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; Thông báo số 1330/TB-UBND ngày 26/10/2020 của UBND huyện  về việc thực hiện TTHC lĩnh vực tư pháp  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện để các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

THÔNG BÁO TTHC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO TTHC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh