Cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện để công dân thực hiện dịch vụ tại nhà
Ngày đăng 19/08/2020 | 13:54  | View count: 778

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện về tuyên truyền công tác CCHC nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2020.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc công dân sử dụng và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại nhà, đặc biệt là trong thời kỳ có dịch bệnh Covid-19, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/8/2020 về triển khai tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện để công dân thực hiện dịch vụ tại nhà để các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân và đông đảo người dân được biết và sử dụng dịch vụ có hiệu quả./.

KẾ HOẠCH SỐ 184-2020

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh