Cải cách hành chính

Thông báo về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã
Ngày đăng 11/04/2020 | 08:27  | View count: 704

UBND huyện đăng tải Văn bản số 926/SNV-VP ngày 10/4/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và triển khai thực hiện./.

VĂN BẢN 926-SNV

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh