Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 21/01/2020 | 14:46  | View count: 1989

UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 25/TB-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

THÔNG BÁO SỐ 25-2020

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh