Cải cách hành chính

UBND huyện Hoài Đức họp ban chỉ đạo chương trình cải cách hành chính và ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin huyện
Ngày đăng 20/03/2017 | 10:41  | View count: 2798

Chiều 16/3, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị họp Ban chỉ đạo chương trình cải cách hành chính và Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin huyện.

Chiều 16/3, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị họp Ban chỉ đạo chương trình cải cách hành chính và Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin huyện.

Đại biểu dự hội nghị

Năm qua, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhìn chung, công tác cải cách thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông của huyện được thực hiện nghiêm. Thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ theo quy định. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng và trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận “một cửa” huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu; website của huyện hoạt động tương đối hiệu quả. Các phòng, ban của huyện, các xã, thị trấn đều có máy tính lắp đặt hệ thống mạng đáp ứng các điều kiện làm việc cán bộ, công chức; rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi tham gia các giao dịch hành chính. Hiện tại, 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực tư pháp.

Đ/c Nguyễn Quang Đức - TUV, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng cần rà soát các thủ tục hành chính, kiểm tra cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Chú trọng công tác đào tạo CNTT trong các trường học, công tác tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện. Phấn đấu năm 2017, cung cấp khoảng 30-40% thủ tục hành chính của huyện, xã, thị trấn trực tuyến mức độ 3,4; 20-30% số lượng hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4 công dân làm trực tiếp tại nhà. Tăng số lượng các cuộc họp trực tuyến giữa huyện và xã và giảm thiểu các văn bản, báo cáo bằng giấy trong công tác điều hành và hội họp. Đồng chí chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các ban, ngành chức năng thực hiện tốt Năm kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và 1 số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh