Cải cách hành chính

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chỉ số hà lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 19/08/2020 | 02:06 PM  | View count: 116
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc...

Kế hoạch triển khai tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện để công dân thực hiện dịch vụ tại nhà

Ngày đăng 19/08/2020 | 01:54 PM  | View count: 112
Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện về tuyên truyền công tác CCHC nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2020. ...

THÔNG BÁO: về việc vận hành chính thức DVC mức độ 4 đối với 1 số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:35 AM  | View count: 612
UBND huyện đăng tải Văn bản số 1909/SNV-VP nagyf 9/7/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc vận hành chính thức dịch vụ công mức độ 4 đối với một số thủ tục hành...

Thông báo về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 11/04/2020 | 08:27 AM  | View count: 452
UBND huyện đăng tải Văn bản số 926/SNV-VP ngày 10/4/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết...

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 01/03/2020 | 01:45 PM  | View count: 75
Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức...

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 21/01/2020 | 02:46 PM  | View count: 1682
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 25/TB-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc thực hiện thủ tục hành chính mới ban...

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 02:39 PM  | View count: 3680
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản...

Huyện Hoài Đức dự hội nghị trực tuyến ra mắt Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung của thành phố

Ngày đăng 29/10/2018 | 03:39 PM  | View count: 6552
Vừa qua, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến ra mắt Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng...

Hoài Đức vận động nhân dân giám sát thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày đăng 01/08/2018 | 10:23 PM  | View count: 6715
Hoài Đức vận động nhân dân giám sát thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hoài Đức tổ chức lấy ý kiến-Đề án xây dựng bộ tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ huyện.

Ngày đăng 07/12/2017 | 08:12 AM  | View count: 6021
Chiều ngày4/12/2017, UBND huyện Hoài Đức đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về bộ tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trên địa bàn huyện.

Hoài Đức quán triệt tăng cường thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017

Ngày đăng 12/06/2017 | 10:50 AM  | View count: 4980
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoài Đức vừa tổ chức hội nghị quán triệt tăng cường thực hiện năm kỷ cương hành chính năm 2017.

Hội nghị hướng dẫn một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 19/05/2017 | 10:53 AM  | View count: 3558
Sáng 11/5, UBND huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị hướng dẫn một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

Liên ngành phòng Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức triển khai, hướng dẫn quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Ngày đăng 22/03/2017 | 10:47 AM  | View count: 3669
Ngày 02/3/2017, Liên ngành phòng Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức triển khai, hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ trong lĩnh vực Tư pháp cho hơn 100 đoàn...

UBND huyện họp Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và Ban chỉ đạo cấp GCN QSDĐ huyện Hoài Đức

Ngày đăng 21/03/2017 | 10:43 AM  | View count: 2145
Sáng 16/3, Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai và trật tự xây dựng và Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện giao ban công tác năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017.

UBND huyện Hoài Đức họp ban chỉ đạo chương trình cải cách hành chính và ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin huyện

Ngày đăng 20/03/2017 | 10:41 AM  | View count: 2527
Chiều 16/3, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị họp Ban chỉ đạo chương trình cải cách hành chính và Ban chỉ đạo chương trình công...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh