Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 17/05/2022 | 08:42 AM  | View count: 43
     Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 17/05/2022 | 08:38 AM  | View count: 44
      Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Việc làm...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 17/05/2022 | 08:30 AM  | View count: 44
       Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi...

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện mô hình "Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 29/04/2022 | 08:13 AM  | View count: 7
Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 15/04/2022 | 09:45 AM  | View count: 104
      Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 30/03/2022 | 03:07 PM  | View count: 122
       Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC mới ban...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 14/03/2022 | 02:09 PM  | View count: 140
      Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 09/02/2022 | 02:28 PM  | View count: 106
      Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC được chuẩn hóa thuộc nhóm lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 09/02/2022 | 02:17 PM  | View count: 78
      Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC, danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc...

Hoài Đức: Mô hình “Ngày thứ 6 xanh” - đột phá trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 30/12/2021 | 10:30 AM  | View count: 422
Từ ngày 01/11/2021, Bộ phận Một cửa huyện Hoài Đức áp dụng thí điểm Mô hình “Ngày thứ 6 xanh” nhằm rút ngắn thời gian thực...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 29/12/2021 | 07:58 AM  | View count: 196
      Căn cứ Quyết định số 5345/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ...

THÔNG BÁO: thực hiện TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 17/11/2021 | 04:02 PM  | View count: 240
       Căn cứ Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa...

Hoài Đức triển khai thí điểm thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo Mô hình “Ngày thứ 6 xanh”

Ngày đăng 09/11/2021 | 04:10 PM  | View count: 653
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, huyện Hoài Đức triển khai thí điểm thực hiện Mô hình...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC nhóm lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn huyện

Ngày đăng 30/10/2021 | 10:48 AM  | View count: 240
     Căn cứ Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Nông...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện

Ngày đăng 09/10/2021 | 10:05 AM  | View count: 219
      Căn cứ Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 25/09/2021 | 08:14 AM  | View count: 298
       Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng...

THÔNG BÁO: Đối thoại với các tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện

Ngày đăng 24/09/2021 | 10:59 AM  | View count: 156
Ngày 23/9/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 1352/TB-UBND về việc Đối thoại với các tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa ...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 14/09/2021 | 07:53 AM  | View count: 168
Căn cứ Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC nhóm lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 28/08/2021 | 10:30 AM  | View count: 206
       Căn cứ Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC mới ban...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC các lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 06/08/2021 | 10:45 AM  | View count: 177
     Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh