Ban Chấp hành đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀI ĐỨC

Khóa XXIII nhiệm kỳ 2015-2020

 

STT

Tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

 1. 1.

Vương Duy Hướng

Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện

 1. 2.

Đàm Văn Thông

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy

 1. 3.

Nguyễn Quang Đức

Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 1. 4.

Nguyễn Xuân Lưỡng

Phó bí thư Huyện ủy

 1. 5.

Nguyễn Đăng Sơn

UVTV-Phó chủ tịch HĐND huyện

 1. 6.

Đỗ Đức Trung

UVTV-Phó chủ tịch UBND huyện

 1. 7.

Phạm Xuân Trường

UVTV-Trưởng ban Tổ chức HU

 1. 8.

Nguyễn Thanh Hải

UVTV-Trưởng ban Tuyên giáo HU

 1. 9.

Trần Văn Nghĩa

UVTV-Chủ nhiệm UBKT HU

 1. 10.

Nguyễn Mạnh Hùng

UVTV-Trưởng ban Dân vận HU

 1. 11.

Nguyễn Thế Hạ

UVTV-Chủ tịch UB MTTQ huyện

 1. 12.

Đỗ Đức Quang

UVTV-Trưởng Công an huyện

 1. 13.

Hà Quang Trung

UVTV- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 1. 14.

Nguyễn Trung Thuận

HUV - Phó chủ tịch HĐND huyện

 1. 15.

Vương Văn Lâm

HUV - Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện

 1. 16.

Nguyễn Thanh Tùng

HUV -Chánh Văn phòng huyện ủy

 1. 17.

Nguyễn Xuân Lý

HUV -Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 1. 18.

Bùi Thu Hương

HUV -Giám đốc TT BDCT

 1. 19.

Lương Ngọc Toàn

HUV - Chủ tịch Hội nông dân huyện

 1. 20.

Lê Đức Phóng

HUV - Trưởng phòng Tư pháp huyện

 1. 21.

Nguyễn Thị Nhẫn

HUV -Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

 1. 22.

Nguyễn Văn Hiến

HUV - Trưởng ban quản lý dự án ĐTXD huyện

 1. 23.

Phạm Tiếp

HUV – Trưởng phòng Kinh tế huyện

 1. 24.

Nguyễn Phan Minh

HUV - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

 1. 25.

Hồ Trung Nghĩa

HUV -Phó Ban Tổ chức huyện ủy

 1. 26.

Vũ Văn Chuyền

HUV - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

 1. 27.

Nguyễn Anh

HUV - Phó chủ tịch UBND huyện

 1. 28.

Nguyễn Trọng Thọ

HUV  - Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy

 1. 29.

Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh

HUV -Trưởng phòng Nội Vụ

 1. 30.

Nguyễn Hoàng Phương

HUV - Trưởng phòng Lao động TBXH huyện

 1. 31.

Phùng Đức Bảy

HUV -Viện trưởng Viện kiểm sát

 1. 32.

Nguyễn Huy Hoàng

HUV - Bí thư xã An Thượng

 1. 33.

Khuất Trọng Kiên

HUV - Bí thư thị trấn Trạm Trôi

 1. 34.

Đoàn Thị Thư

HUV - Chủ tịch Hội LHPN

 1. 35.

Nguyễn Thanh Tú

HUV -Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 1. 36.

 

 

Nguyễn Hữu Cường

 

HUV -Bí thư Đảng ủy xã Kim Chung

 1. 37.

Hoàng Thanh Nam

HUV -Chi cục Trưởng Chi cục thuế

 1. 38.

Nguyễn Sinh Thành

HUV -Chánh an TAND

 1. 39.

Nguyễn Đăng Hoan

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Yên Sở

 1. 40.

Nguyễn Trọng Toàn

HUV -Bí thư Đảng ủy xã An Khánh

 1. 41.

Trần Xuân Vượng

HUV -Bí thư Đảng ủy xã Vân Canh

 1. 42.

Tạ Văn Thắng

HUV -Phó BT, Chủ tịch UBND La Phù