Ban Chấp hành đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀI ĐỨC

KhÓA XXIII NHIỆM KỲ 2015-2020

 

STT

Tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

 1. 1.

Nguyễn Quang Đức

Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện

 1. 2.

Đàm Văn Thông

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy

 1. 3.

Nguyễn Xuân Lưỡng

Phó bí thư Huyện ủy

 1. 4.

Nguyễn Đăng Sơn

UVTV-Phó chủ tịch HĐND huyện

 1. 5.

Đỗ Đức Trung

UVTV-Phó chủ tịch UBND huyện

 1. 6.

Phạm Xuân Trường

UVTV-Trưởng ban Tổ chức HU

 1. 7.
Trần Văn NghĩaUVTV-Chủ nhiệm UBKT HU
 1. 8.

Nguyễn Mạnh Hùng

UVTV-Trưởng ban Dân vận HU

 1. 9.

Nguyễn Thế Hạ

UVTV-Chủ tịch UB MTTQ huyện

 1. 10.

Nguyễn Ngọc Mẽ

UVTV-Trưởng Công an huyện

 1. 11.

Hà Quang Trung

UVTV- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 1. 12.

Nguyễn Trung Thuận

HUV - Phó chủ tịch HĐND huyện

 1. 13.

Vương Văn Lâm

Trường Phòng GD&ĐT

 1. 14.

Nguyễn Thanh Tùng

HUV -Chánh Văn phòng huyện ủy

 1. 15.

Nguyễn Xuân Lý

HUV - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 1. 16.

Bùi Thu Hương

HUV -Giám đốc TT BDCT

 1. 17.

Nguyễn Thị Thanh

HUV - Chủ tịch Hội nông dân huyện

 1. 18.

Lê Đức Phóng

HUV - Trưởng phòng Tư pháp huyện

 1. 19.
Nguyễn Đình Linh

HUV - Giám đốc Ban Quản lý dự án

 1. 20.

Hồ Trung Nghĩa

HUV -Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 1. 21.

Vũ Văn Chuyền

HUV - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

22. 

 1.  
Nguyễn AnhHUV - Phó chủ tịch UBND huyện
 1. 23.
Nguyễn Trọng ThọHUV  - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy
 1. 24.

Nguyễn Hoàng Phương

HUV - Trưởng phòng Lao động TBXH huyện

 1. 25.

Trần Đăng Thành

HUV -Viện trưởng Viện kiểm sát

 1. 26.
Nguyễn Huy Hoàng

HUV - Bí thư xã An Thượng

 1. 27.

Khuất Trọng Kiên

HUV - Bí thư thị trấn Trạm Trôi

 1. 28.
Đoàn Thị ThưHUV- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
 1. 29.

Nguyễn Thanh Tú

HUV -Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 1. 30.

Nguyễn Hữu Cường

HUV -Bí thư Đảng ủy xã Kim Chung

 1. 31.

Nguyễn Sinh Thành

HUV -Chánh an TAND

 1. 32.

Nguyễn Trọng Toàn

HUV -Bí thư Đảng ủy xã An Khánh

 1. 33.

Trần Xuân Vượng

HUV -Bí thư Đảng ủy xã Vân Canh
 1. 34.

Tạ Văn Thắng

HUV -Phó BT, Chủ tịch UBND La Phù