An ninh - quốc phòng

Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất cụm 1 năm 2024
Ngày đăng 16/05/2024 | 15:06  | View count: 89

Sáng 16/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất cụm 1 năm 2024, tại hội trường UBND xã An Khánh. Trung tá Trần Quốc Đạt - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện và đồng chí Nguyễn Trọng Toàn - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã An Khánh đã tới dự.

Đại biểu và các chiến sĩ dân quân dự khai mạc huấn luyện

Tham gia huấn luyện có 185 đồng chí thuộc các đơn vị An Khánh, Đông La, La Phù, An Thượng, Vân Côn và Song Phương. Trong thời gian 15 ngày, lực lượng dân quân năm thứ nhất được huấn luyện về chính trị và quân sự.

Cụ thể, nội dung huấn luyện chính trị gồm: Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trung tá Trần Quốc Đạt - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện phát biểu khai mạc huấn luyện

Nội dung huấn luyện quân sự gồm: Đội ngũ từng người không có súng và có súng, đội ngũ đơn vị; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; kỹ thuật súng bộ binh; lựu đạn; thuốc nổ; công sự, ngụy trang; chiến thuật.

Các chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện

Phát biểu khai mạc huấn luyện, Trung tá Trần Quốc Đạt - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh: Công tác huấn luyện nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho chiến sỹ dân quân năm thứ nhất về chính trị, quân sự và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ; giúp các chiến sĩ nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nắm vững và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện đề nghị Ban tổ chức lớp học và cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy chuẩn bị đầy đủ các điều kiện huấn luyện, mô hình, giáo án; quán triệt quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đối với các đồng chí dân quân tham gia huấn luyện, cần tự giác cao trong học tập, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh