An ninh - quốc phòng

Ban chi huy Quân sự huyện kiểm tra các xã về tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2024
Ngày đăng 06/04/2024 | 01:30  | View count: 89

 Sáng 06/4, Ban chỉ huy Quân sự huyện đi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 sinh năm 2007.

Ban chi huy Quân sự huyện kiểm tra các xã về tổ chức  đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2024

Cùng đi có đồng chí Thượng tá Thái Đình Quang – Trợ lý Phòng hoá Bộ Tham mưu, Bộ tư Lệnh thủ đô Hà Nội; đồng chí Trung tá Trần Quốc Đạt – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tới kiểm tra các xã Đức Giang, Yên Sở, Dương Liễu. Qua kiểm tra cho thấy: Các xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai tới từng khu dân cư nên nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.

 

Đ ồng chí T rung tá Trần Quốc Đạt – P C hỉ huy trưởng, T ham mưu trưởng ban C hỉ huy Q uân sự huyện

kiểm tra công tác đăng ký tuổi 17 tại các xã

Trong quá trình đăng ký các xã đã thực hiện theo đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, từ phát lệnh đăng ký tuổi 17 đến việc đối chiếu hồ sơ, sổ hộ tịch, hộ khẩu kết hợp với kiểm tra sơ bộ sức khỏe. Tại buổi đăng ký, xã Đức Giang đã có 116 thanh niên đăng ký; xã Yên Sở có 78 thanh niên đăng ký, xã Dương Liễu có 107 thanh niên đang ký. Tất cả các xã đều đạt tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra.

 Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể, các thành viên trong Hội đồng NVQS được phân công nên các thanh niên đã khẩn trương đến khám đúng thời gian và chấp hành tốt các quy định, yêu cầu khám sơ tuyển.

Đồng chí Thượng tá Thái Đình Quang – Trợ lý Phòng hoá Bộ Tham mưu, Bộ tư Lệnh thủ đô Hà Nội

kiểm tra công tác đăng ký tại xã Dương Liễu

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 sinh năm 2007 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định và hoàn thành công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự một cách nhanh gọn, đúng quy trình đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra.

  Cao Tùng

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh