An ninh - quốc phòng

Hoài Đức: 14 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác phòng không nhân dân; giáo dục Quốc phòng-an ninh năm 2023
Ngày đăng 23/03/2024 | 10:00  | View count: 178

Chiều 22/3, UBND huyện tổ chức Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.  

​​ 

Đại biểu dự Hội nghị

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyệ n; đồng chí Nguyễn Anh-UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện cơ quan chuyên môn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ Ban CHQS huyện; lãnh đạo UBND, Ban CHQS các xã, thị trấn.

Trung tá Trần Quốc Đạt-P.CHT, TMT Ban CHQS huyện thông qua báo cáo tổng kết

​Năm 2023, tình hình quốc phòng, an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững, kinh tế duy trì ổn định và tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm. Về thực hiện nhiệm vụ tác chiến, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo 20 xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, xây dựng kế hoạch công tác phòng không nhân dân đi vào hoạt động ổn định, nền nếp. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ, các kế hoạch công tác của Trung ương, thành phố về: Quản lý hoạt động bay; tăng cường quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển buôn bán đốt và thả đèn trời; xử trí tình huống tác chiến phòng không; quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam… Thường xuyên duy trì chế độ trực nắm chắc tình hình, trong năm 2023 Ban chỉ đạo PKND đã nhận thông báo dự báo bay do cấp trên cung cấp, đã soạn 28 thông báo cấp phép bay cho phương tiện bay siêu nhẹ; tàu bay không người lái đến các xã, thị trấn để quản lý vùng trời và sẵn sàng xử lý tình huống đúng chức năng và quy định của Bộ Tổng Tham mưu góp phần giữ ổn định; Rà soát tổng hợp và quản lý chặt chẽ về độ cao tĩnh không các công trình xây dựng cao tầng. Đặc biệt là trong những ngày trực cao điểm đơn vị xây dựng Kế hoạch trực, theo hướng dẫn của trên tổ chức 01 khẩu đội SMPK kiêm nhiệm 07 đồng chí, trực quan sát phòng không 24/24 giờ tại trận địa. Sẵn sàng huy động 01 trung đội SMPK, 03 tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh ứng trực bảo đảm nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý khi có tình huống.

 

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trong năm 2023 và hết tháng 01/2024, đã xây dựng 21 Kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu đánh địch đột nhập đường không bảo vệ các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định 24/24 giờ, với số ngày trực lên đến 120 ngày, lực lượng tham gia trực tại trận địa Ban CHQS huyện và ứng trực huy động 01 trung đội SMPK 12,7mm và 03 tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh lên đến 5834 lượt người trong đó Ban CHQS huyện 828 lượt người; Dân quân ứng trực 5006 lượt người; vũ khí trang bị luôn bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện cũng được quan tâm, đảm bảo lực lượng phòng không phối hợp tham gia thực hành diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ đảm bảo về thời gian, nội dung, yêu cầu tác chiến, chiến thuật, kỹ thuật.

Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng chủ động thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng... để cấp ủy, chính quyền cơ sở xác định được yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân là cần thiết và là lợi ích của toàn dân. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác phòng không nhân dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra...

Thượng tá Đồng Minh Mạnh-UV BTV Huyện uỷ, CHT Ban CHQS huyện

 trao đổi một số nội dung liên quan đến ý kiến đề xuất, kiến nghị của cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2023, Hội đồng giáo dục QP&AN huyện thường xuyên được kiện toàn, đủ số lượng; hoạt động theo quy chế, bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; phương pháp hoạt động thường xuyên được đổi mới, phù hợp với thực tiễn ở địa phương phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các lực lượng thực hiện; khẳng định vị trí, vai tṛò công tác giáo dục quốc phòng-an ninh trong xây dựng hệ thống chính trị; công tác công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phươn g đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch năm, rà soát các đối tượng 3, 4, chưa tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh và tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp đúng quy định. Năm qua, đã cử 32/32 đồng chí tham gia 04 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 theo Quyết định của Hội đồng Gíao dục QP&AN thành phố; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 50 trưởng họ tộc trên địa bàn huyện; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 300 cán bộ đối tượng 4. Chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã, thị trấn tổ chức mở 18 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cấp xã quản lý với tổng quân số bồi dưỡng 1.950 đồng chí. Tổ chức cập nhật kiến thức QP&AN cho 70 cán bộ đối tượng 3 và 300 cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn. Chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã, thị trấn tổ chức mở 20 lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho 3.140 cán bộ cấp xã quản lý.

Đồng chí Nguyễn Anh-UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh-UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: để tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân trong thời gian tới, cần tiếp tực tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp trên về công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác phòng không nhân dân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cơ quan được giao nhiệm vụ Thường trực, chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, các hội đồng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tăng cường quản lý Nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần; bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động và bồi dưỡng nâng cao trình độ của các thành viên Hội đồng giáo dục QP&AN huyện và cơ sở; Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng và vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp. Đặc biệt tập trung chỉ đạo chặt chẽ đề ra các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác giáo dục QP&AN trong thời gian tới. Coi trọng công tác giáo dục QP&AN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực giúp Hội đồng giáo dục QP&AN huyện tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo phân cấp. Phối kết hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện để xây dựng kế hoạch và tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý các cơ quan chuyên môn từ huyện đến cơ sở phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác quốc phòng, an ninh nói chung, với nhiệm vụ xây dựng và chuẩn bị các công trình, cơ sở vật chất cho thực hiện công tác phòng không nhân dân ở địa phương nói riêng bảo đảm phù hợp đặc điểm tình hình và tính chất hệ thống công trình ở từng đơn vị. Xây dựng, kiện toàn lực lượng phòng không luôn đủ về số lượng, chất lượng cao, tổ chức huấn luyện bảo đảm đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ của huyện. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống, vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa phương, đơn vị.

Các tập thể được UBND huyện khen thưởng trong công tác Giáo dục Quốc phòng-an ninh và Phòng không nhân dân năm 2023

Các cá nhân được được UBND huyện khen thưởng trong công tác Giáo dục Quốc phòng-an ninh và Phòng không nhân dân năm 2023

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Giá o dục quốc phòng-An ninh năm 2023; khen thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng không nhân dân năm 2023.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh