An ninh - quốc phòng

Đảng uỷ Quân sự huyện Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và 02 năm Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương
Ngày đăng 22/03/2024 | 16:11  | View count: 142

Sáng 22/3, Đảng uỷ Quân sự huyện tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kế luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW  của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023). Đồng chí Nguyễn Trúc Anh-Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Văn phòng Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Thượng tá Ngô Hoàng Giang-Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên ban Chỉ huy Quân sự huyện

 thông qua báo cáo Sơ kết

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Ngô Hoàng Giang-Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên ban Chỉ huy Quân sự huyện nêu rõ: thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức và hành động vững vàng, thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chất lượng công tác quốc phòng, địa phương, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu luôn được đề cao; phương pháp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, đạt chất lượng, hiệu quả; nội bộ đoàn kết, thống nhất; không có cán bộ vi phạm kỷ luật. Cụ thể: Đảng uỷ đã quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang toàn bộ nội dung của Kết luận 01-KL/TW, Nghị quyết 847-NQ/QUTW và các văn bản liên quan. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đưa vào Nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm của Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ. Hằng năm, cơ quan chính trị đã tham mưu với Đảng ủy xây dựng tiêu chí, hướng dẫn, triển khai cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, hội viên đăng ký phấn đấu thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ các cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng đã nghiên cứu cụ thể hóa và thực hiện tốt 6 chuẩn mực đạo đức của quân nhân, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ chốt trong Quân đội, 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tiêu chí chuẩn mực nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” gắn với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, chức trách nhiệm vụ được giao. Rà soát bổ sung nội dung, chỉ tiêu biện pháp xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo về học tập và làm theo Bác vào kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

 ​ ​

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Trong quá trình thực hiện, Đảng uỷ, các Chi bộ đã bám sát 8 nội dung gồm: nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW; Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 847 vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, khâu đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đổi mới phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị, ứng dụng vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm; Thực hiện cơ chế chính sách; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Từ năm 2021 đến nay đã kết nạp được 3 đảng viên tại Ban CHQS huyện; kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức Đảng và 26 lượt đảng viên. Qua đánh giá phân loại, năm 2021, 2022, 2023 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; Hội đồng quân nhân và Hội Phụ nữ đạt vững mạnh xuất sắc, có nhiều tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được biểu dương, khen thưởng. Năm 2021, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; năm 2022, 2023 Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh-TUV, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trúc Anh-Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Đảng uỷ Quân sự và các Chi bộ trực thuộc trong tham mưu và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương trong 3 năm qua. Thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ đã được Đảng uỷ xác định, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng uỷ Quân sự huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, trong đó chú trọng công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới là việc làm ý nghĩa, thiết thực. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương của cấp ủy, người chủ trì các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua quyết thắng hằng năm thực chất, hiệu quả. Các cấp ủy, Chi bộ tiếp tục đưa nội dung kiểm tra kết quả việc học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kiểm tra việc thực Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng lưu ý BCH Đảng bộ và các Chi bộ cần phát huy hơn nữa tính chủ động, thực hiện tốt “7 dám” trong tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là trong thực hiện Chương trình số 09 của Thành uỷ và Chương trình số 46 của Huyện uỷ về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025./.

Thanh Thạo

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh