An ninh - quốc phòng

Khai giảng lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2022 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 19/07/2022 | 10:30  | View count: 169

Sáng 19/7, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Hoài Đức đã tổ chức khai giảng lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2022.

Dự và trực tiếp truyền giảng các nội dung có giảng viên Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Đức Hạnh – Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 1 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có đồng chí Trung tá Trần Quốc Đạt – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng 330 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên các phòng, ban, ngành huyện và các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm Non, Tiểu Học, Trung học cơ sở, các đồng chí đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự lớp khai giảng

Trong thời gian 3 ngày từ 19-21/5, các học viên đối tượng 4 đã được Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Đức Hạnh – Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giảng dạy về các chuyên đề gồm: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh; Những nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân tộc, tôn giáo, gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng,chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Đức Hạnh – Giảng viên Học viện chính trị Quốc gia khu vực 1 thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung bài học

Các học viên tham dự lớp học

Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh nhằm phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao ý thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện./.

Cao Tùng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh