An ninh - quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022
Ngày đăng 13/07/2022 | 10:30  | View count: 224

Sáng 13/7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh đối tượng 4 năm 2022 tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Đại biểu dự khai mạc

Đồng chí Thượng tá Hà Quang Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện dự và phát biểu khai mạc. Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Đức Hạnh - Giảng viên chính Học viện Chính trị khu vực 1 (Học viện Chính trị Quốc gia HCM) dự và trao đổi nội dung đầu tiên ngay sau khai mạc. Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh đối tượng 4 của huyện đợt này có 110 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên các phòng, ban, ngành; các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và giáo viên THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Thượng tá Hà Quang Trung-UV BTV Huyện ủy, CHT Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐ GD QP-AN huyện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Hà Quang Trung-Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện đã khái lược về tình hình kinh tế-xã hội của huyện thời gian qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2022, những nhiệm vụ cần tập trung trong đó có công tác quốc phòng địa phương. Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện yêu cầu các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý lớp; các đồng chí báo cáo viên cung cấp nội dung, kiến thức, đưa ra những câu hỏi gợi mở để học viên thảo luận cũng như viết bài thu hoạch. Đối với các đồng chí học viên, cần chấp hành nghiêm các quy định của lớp học, tích cực tham gia trao đổi, chủ động nghiên cứu những nội dung liên quan đến các chuyên đề được bồi dưỡng.

Đại tá, Th.s Nguyễn Đức Hạnh - GVC Học viện Chính trị khu vực 1 (Học viện Chính trị Quốc gia HCM) trao đổi nội dung học tập

Trong thời gian 4 ngày, 110 học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 09 chuyên đề theo quy định. Đó là: Những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước vê an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi về tình hình biển đảo Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; nhận rõ âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN, để từ đó tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới. Đồng thời bản thân từng đồng chí phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao ý thức góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh./.

 

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh