An ninh - quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2022
Ngày đăng 06/07/2022 | 10:30  | View count: 128

Sáng 06/7, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2022. Dự khai mạc có đồng chí Trung tá Ngô Hoàng Giang – Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng 50 đồng chí học viên là Trưởng, Phó các phòng, ban và các chức danh tương đương của ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã được bồi dưỡng Kiến thức QP&AN theo quy định.

Trung tá Ngô Hoàng Giang – Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Quân sự huyện khai mạc lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng sẽ được diễn ra trong 3 ngày với 07 nội dung trọng tâm đó là: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, an ninh. Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, chủ trương, biện pháp của địa phương thực hiện vấn đề này. Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng, an ninh của các nước lớn có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, kết quả và bài học kinh nghiệm. Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật ủa Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, mô hình tốt, kinh nghiệm tốt. Những vấn đề mới về chuyên đề: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới, kinh nghiệm trong xử lý khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn, lật đổ.

Đại tá Nguyễn Minh Thành – Chủ nhiệm bộ môn giáo dục Quốc phòng – An ninh Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng trao đổi các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho các đồng chí cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn huyện Hoài Đức. Từ đó, để tham mưu, đề xuất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với QP&AN, gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ở địa phương đạt chất lượng hiệu quả và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn KTQP&AN cho cán bộ các cấp. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh