An ninh - quốc phòng

Thành phố tập huấn triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày đăng 16/06/2022 | 16:30  | View count: 81

Chiều 16/7, UBND Thành phố tổ chức tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17-2-2022 của UBND thành phố về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Lê Hồng Sơn – UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND Thành phố chủ trì, điều hành hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Hoài Đức, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Mẽ - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Hoài Đức

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về những nội dung trọng tâm cần triển khai liên quan đến việc thực hiện Đề án 06; đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực trạng và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với 5 nhóm tiện ích của Đề án 06; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn kết nối, chia sẻ và nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của TP triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ đã được xác định lộ trình cụ thể trong Đề án số 06, Kế hoạch số 54 của UBND TP; phân công rõ trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Đề án số 06, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND Thành phố đề nghị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Đề án trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, nhất là cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở. Phải làm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân hiểu thực hiện Đề án 06 là đột phá, liên quan trực tiếp đến các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quốc gia.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh