An ninh - quốc phòng

THÔNG BÁO: DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CHƯA ĐƯỢC NGHIỆM THU VỀ PCCC ĐÃ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC
Ngày đăng 01/03/2022 | 08:41  | View count: 400

Theo báo cáo tổng hợp của Công an huyện Hoài Đức về danh sách các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt  động trên địa bàn huyện, UBND huyện đăng tải danh sách các công trình theo nội dung tổng hợp nêu trên để các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư được biết./. (Xem chi tiết danh sách tại đây)

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh