An ninh - quốc phòng

Hội đồng thi đua khen thưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc”
Ngày đăng 13/07/2021 | 10:00  | View count: 357

Hoài Đức là một trong hai đơn vị được thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung diễn tập “thiết quân luật giới nghiêm” trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy-Chỉ huy-Hội đồng thi đua Ban chỉ huy Quân sự huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc”. Thời gian thực hiện từ 8/7-8/8/2021.

Thượng tá Nguyễn Quốc Chương-P.Bí thư TT Đảng ủy, CTV Ban CHQS huyện phát động thi đua tại hội nghị sơ kết

Trong đợt thi đua này, lực lượng vũ trang toàn huyện tập trung thực hiện tốt “Ba nhất, ba không”. Đó là : Công tác chuẩn bị diễn tập tốt nhất, Thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất, Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nghiêm nhất; Không vi phạm kỷ luật, Không để xảy ra mất an toàn, Không để lộ, lọt bí mật. Để thực hiện hiệu quả các nội dung trên, Đảng ủy-Ban chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện cần chủ động và quyết tâm làm tốt công tác tham mưu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc diễn tập theo kế hoạch. Trong diễn tập, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các bộ phận, của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; bảo đảm 100% quân số theo kế hoạch, đúng thời gian, chất lượng hiệu quả. Trong thực hành diễn tập cần bình tĩnh, tự tin, chủ động, sáng tạo, thể hiện tốt các vai diễn, xử lý các tình huống sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm phục vụ cho cuộc diễn tập. Bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, tài sản của nhân dân và không để lộ, lọt bí mật công văn, tài liệu trong quá trình diễn tập. Chấp hành nghiêm các quy định, kỷ luật trong diễn tập, đoàn kết phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu 100% các tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào khu vực diễn tập và các cơ quan, đơn vị.

Cuộc diễn tập “thiết quân luật, giới nghiêm” trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoài Đức năm 2021 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021. Đợt thi đua này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm làm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, nội dung cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, từ đó xác định tốt trách nhiệm, xây dựng động cơ quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh