An ninh - quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4
Ngày đăng 24/07/2019 | 14:12  | View count: 519

Sáng 24/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyệntổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Vũ Giang – Học viện chính trị Bộ Quốc phòng giảng viên lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 4 ngày, 101 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban ngành đoàn thể huyện, hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện được trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh, Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.

Học viên tham dự

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các học viên nâng cao kiến thức về Quốc phòng và an ninh, nhận diện rõ hơn những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam để vận dụng vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.​

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh