An ninh - quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 là giáo viên
Ngày đăng 16/07/2019 | 10:45  | View count: 876

Sáng 15/7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 là các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường THPT Hoài Đức B, THPT Vạn Xuân, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên, THPT Bình Minh.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 là giáo viên các trường

Trong thời gian học, các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà  nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên;….

Giảng viên truyền đạt kiến thức tại lớp học

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được tổ chức kiểm tra, đánh giá để cấp Giấy chứng nhận.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh