An ninh - quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 Công an huyện
Ngày đăng 10/07/2019 | 14:14  | View count: 1573

Sáng 8/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Công an huyện tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 Công an huyện.Về dự và phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Đỗ Đức Trung – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Đỗ Đức Trung- Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

Trong thời gian 3 ngày, 83 học viên Công an huyệnđược trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện. Chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các học viên nâng cao kiến thức về Quốc phòng và an ninh, nhận diện rõ hơn những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam để vận dụng vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.​

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh