An ninh - quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2019
Ngày đăng 02/05/2019 | 16:21  | View count: 1537

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 huyện Hoài Đức năm 2019 đã được khai mạc tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí Đỗ Đức Trung - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã tới dự và phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Đ/c chí Đỗ Đức Trung - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp bồi dưỡng có 63 đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương của ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư; Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

Đại biểu và học viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng 17 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh chính trị trật tự trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng và an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên. Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến. Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Luyện tập và bắn súng K54 bài 1. Cơ động thăm quan học tập tại K9.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đối tượng 3 trên địa bàn huyện để tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng và an ninh, gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ở địa phương đạt chất lượng hiệu quả.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh