An ninh - quốc phòng

Hoài Đức triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 15:39  | View count: 1180

Chiều 8/4, đồng chí Hà Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng không nhân dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Năm qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị quân sự huyện đã nghiêm túc quán triệt và tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân, phòng không lục quân theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ban chỉ đạo thành phố. Kịp thời tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng không nhân dân, xây dựng quy chế và tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018 đến hết tháng 2/2019, đã xây dựng 12 kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu đánh địch đột nhập đường không bảo vệ các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, hội nghị trong nước và khu vực; duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định. Hệ thống công sự trận địa đảm bảo cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được củng cố, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Hệ thống thông báo, báo động phòng không luôn được quan tâm bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, định kỳ kiểm tra vận hành.

Đơn vị luôn chủ động xây dựng, kiện toàn lực lượng thường trực và dân quân tự vệ phòng không, tổ chức huấn luyện, kiểm tra và hội thi, hội thao, phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, luyện tập ở huyện và cơ sở. Năm 2018, đã tổ chức huấn luyện chuyên ngành cho 3 trung đội súng máy phòng không 12,7 mm và 14,5 mm với tổng số 79 đồng chí. Sau huấn luyện tổ chức bắn đạn thật kiểm tra cả 3 trung đội đạt kết quả giỏi. Năm 2018, huyện chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 6 xã, trong đó 2 xã diễn tập thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không đã làm tốt công tác bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung trước khi tổ chức diễn tập thực binh, bảo đảm sát thực tế, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đ/c Thượng tá Hà Quang Trung - TVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu chỉ đạo

Triển khai công tác phòng không nhân dân năm 2019 với 9 nhiệm vụ trọng tâm, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và nhân dân đối với nhiệm vụ hoạt động phòng không nhân dân. Xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện công tác phòng không nhân dân sát thực tiễn, có chất lượng, có tính khả thi, tạo sự thống nhất về nhận thức trách nhiệm, phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác phòng không nhân dân, kịp thời điều chỉnh, bổ sung sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Gắn công tác phòng không nhân dân với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh