An ninh - quốc phòng

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2018
Ngày đăng 24/01/2019 | 16:07  | View count: 3446

Thực hiện Quyết định số 9803/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2018. Căn cứ kết quả họp xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn ngày 15/01/2019 của Hội đồng xét tuyển, Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2018 thông báo Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2018 như sau (có file đính kèm):

Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2018

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh