An ninh - quốc phòng

Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019
Ngày đăng 22/01/2019 | 14:49  | View count: 3947

Sáng 22/1, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019. Thượng tá Hà Quang Trung-Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho các học viên.

Thượng tá Hà Quang Trung-TVHU, CHT Ban CHQS huyện Hoài Đức phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2019, Ban chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hai lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ với tổng quân số 488 đồng chí bao gồm cán bộ Ban chỉ huy quân sự; cán bộ cấp đại đội, trung đội trưởng, thôn đội trường, tiểu đội trưởng và tương đương của ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, nhà trường trên địa bàn.

Trung tá Trần Quốc Đạt-P.CHT, TMT Ban CHQS huyện Hoài Đức phổ biến những nội dung chính của đợt tập huấn

Trong thời gian một tuần, các thành phần dự tấp huấn sẽ được nghiên cứu, học tập các nội dung liên quan đến chính trị-pháp luật, quốc phòng, quân sự, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật dân quân tự vệ. Đó là các chuyên đề: chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh dự bị động viên, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng-an ninh, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự và văn bản pháp luật liên quan; quan điểm, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại biểu dự khai mạc tập huấn

Ở nội dung tập huấn quốc phòng, các học viên sẽ nghiên cứu nội dung Nghị định số 268/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ; xây dựng và hoạt động của xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ. Đối với công tác quân sự, báo cáo viên Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, văn kiện theo thông tư số 108/2016/TT-BQP ngày 16/7/2016 của Bộ Quốc phòng; Tổ chức và phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn, diễn tập phòng thủ dân sự. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được hướng dẫn và thực hành các kỹ thuật bắn súng K54-bài 1, cách sử dụng một số công cụ hỗ trợ được trang bị, một số loại vũ khí tự tạo; thực hành phóng nổ; chiến thuật trung đội dân quân tự về đánh chiếm lạimục tiêu khi có bạo loạn vũ trang; trung đội dân quân tự về chiến đấu bảo vệ thôn.

Qua việc tổ chức tập huấn nhằm thống nhất nội dung, tổ chức, phương pháp thực hiện về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc phòng-an ninh, công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa. Từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý về tư tưởng, khả năng giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở./.

 

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh