An ninh - quốc phòng

Đảng bộ Công an huyện Hoài Đức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 04/09/2018 | 22:35  | View count: 2028

Đảng bộ Công an huyện Hoài Đức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng bộ Công an huyện Hoài Đức có 12 chi bộ trực thuộc với 203 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ có 12 đồng chí, Ban Thường vụ có 03 đ/c, UBKT Đảng ủy có 03 đ/c. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác trong xây dựng lực lượng, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, Đảng ủy đã ban hành các chương trình, kế hoạch hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó có công tác Kiểm tra, giám sát hàng năm về thực hiện Chỉ thị. Đảng ủy đã làm tốt việc giám sát các đợt học tập chuyên đề với 100% đảng viên tham gia. Sau các đợt học tập chuyên đề cán bộ, đảng viên nghiêm túc viết bài thu hoạch và đăng ký các nội dung làm theo.

Đặc biệt trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị. Hàng năm, Đảng ủy Công an huyện kịp thời ban hành Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an huyện; triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội. Trong hai năm qua đã vận động 09 công dân trên địa bàn viết cam kết từ bỏ hoạt động theo Điện Hoàng Thiên Long và ngăn chăn hoạt động của đối tượng tuyên truyền đạo “Đức chúa trời mẹ” chưa được nhà nước công nhận. Tỷ lệ điều tra khám phá an chung đạt 83,7%, trong đó điều tra, khám phá 5/5 vụ trọng án, bắt giữ 12 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội đã đề ra; chấp hành đúng pháp luật trong công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, không để sót, lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ được đẩy mạnh và có hiệu quả, phạm pháp hình sự giảm, tai nạn giao thông giảm; trên địa bàn không có tụ, điểm, ổ nhóm lớn về hình sự, ma túy.

BCH Đảng bộ chú trọng đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề về công tác tổ chức, công tác cán bộ, thường xuyên tiến hành rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ chủ chốt, nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ huy, bố trí lực lượng, nhất là các đơn vị mũi nhọn trực tiếp chiến đấu. Thực hiện tốt các quy định liên quan đến đạo đức công vụ của ngành, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cán bộ chiến sỹ; tổ chức cho 100% CBCS viết cam kết thực hiện các nội dung “Năm kỷ cương hành chính” và hai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân.

Thực hiện tốt nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện với 80 cán bộ chiến sỹ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện và 05 cán bộ trong diện phòng ngừa sai phạm theo Quyết định 100 của Giám đốc Công an Thành phố “về quy định tạm thời về chế độ quản lý và phòng ngừa sai phạm cán bộ chiến sỹ”. Thực hiện Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công an nhân dân được triển khai thực hiện tại đơn vị, đến nay Công an huyện chưa tiếp nhận thông tin nào của quần chúng nhân dân phản ánh về lễ tiết, tác phong không đúng mực của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị khi tiếp xúc với quần chúng nhân. Duy trì làm việc ngày thứ bảy của các bộ phận tiếp dân, tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các xã, thị trấn, cơ quan, trường học và các trường hợp là người già, ốm đau bệnh tật không có khả năng đi lại; thực hiện việc “tăng giờ tiếp, giảm giờ trả kết quả” cho công dân....đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an huyện nói riêng và Công an Thủ đô nói chung.

Với những thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hai năm liền (2016, 2017), Công an huyện Hoài Đức đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị quyết thắng”; năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Từ năm 2016 đến nay, có 112 lượt tập thể và 443 lượt cá nhân được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Thành ủy tặng Bằng khen cho Đảng ủy Công an huyện về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hàng năm Công an huyện đều đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND” và 97% cán bộ, chiến sỹ hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, sáu năm liền Đảng bộ Công an huyện đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đạt được những thành tích trên có sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ đã làm tốt công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

                                                                          Đỗ Khắc Dần

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh