An ninh - quốc phòng

Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức thi mô hình học cụ huấn luyện, giáo án bài giảng năm 2018
Ngày đăng 26/02/2018 | 08:00  | View count: 1402

Sáng 23/2, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức tổ chức thi mô hình học cụ huấn luyện, giáo án bài giảng năm 2018 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2018 của các đơn vị, bổ sung kịp thời những mặt còn thiếu, hạn chế, bảo đảm công tác huấn luyện được tốt hơn và đạt kết quả cao hơn.

Sáng 23/2, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức tổ chức thi mô hình học cụ huấn luyện, giáo án bài giảng năm 2018 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2018 của các đơn vị, bổ sung kịp thời những mặt còn thiếu, hạn chế, bảo đảm công tác huấn luyện được tốt hơn và đạt kết quả cao hơn.

Mô hình học cụ của các đơn vị dự thi

Để chuẩn bị cho hội thi, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ xây dựng giáo án bài giảng, làm các mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện. Ban chỉ huy quân sự 20 xã, thị trấn và 3 đơn vị tự về đã sắp xếp, trưng bày các mô hình phục vụ huấn luyện đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật; hệ thống giáo án đã được phê duyệt.

Ban giám khảo chấm mô hình học cụ, giáo án bài giảng của các đơn vị

Quá trình chấm điểm, các thành viên ban giám khảo kiểm tra chi tiết, xem xét tính cộng điểm cho các đơn vị có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng được nhiều mô hình, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Qua đó lựa chọn các mô hình để tham gia thi cấp thành phố. Đồng thời, chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế của các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ để kịp thời bổ sung, khắc phục xong trước ngày 28/2. Đây cũng là một trong những nội dung chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2018./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh