An ninh - quốc phòng

Tổng kết hoạt động kết nghĩa năm 2017 giữa Ban CHQS huyện Hoài Đức và huyện Lâm Hà
Ngày đăng 06/11/2017 | 16:09  | View count: 1422

Tổng kết hoạt động kết nghĩa năm 2017 giữa Ban CHQS huyện Hoài Đức và huyện Lâm Hà

Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức và Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Hà-tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổng kết hoạt động kết nghĩa năm 2017.

Trong năm qua, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quân sự hai huyện Hoài Đức và Lâm Hà đã thường xuyên trao đổi, thống nhất chủ trương, chương trình hành động và các tiêu chí trong hoạt động kết nghĩa, làm cơ sở cho hoạt động giữa hai cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. Ban chỉ huy quân sự hai huyện đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương về chủ trương chính sách quốc phòng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị; chú trọng giáo dục sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hoàn thành chỉ tiêu trên giao, trong đó 2 huyện đã tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, chỉ đạo 7 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ; hoàn thành tốt công tác huấn luyện cho các lực lượng theo quy định. Đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị đã góp phần giúp cho lực lượng vũ trang hai huyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Để triển khai hiệu quả hoạt động năm 2018, Ban chỉ huy hai đơn vị đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực của người chỉ huy, sự phối hợp hiệp đồng của các cơ quan, ban ngành đoàn thể./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh