An ninh - quốc phòng

Kế hoạch triển khai và tuyên truyền về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2017
Ngày đăng 19/05/2017 | 14:16  | View count: 457

Kế hoạch triển khai và tuyên truyền về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017, UBND huyện Hoài Đức xây dựng Kế hoạch triển khai và tuyên truyền về cuộc thi trên địa bàn huyện để các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn được biết./.

Kế hoạch triển khai và tuyên truyền về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2017.

Bộ Câu hỏi và đáp án lý thuyết về cuộc thi.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh