danh bạ cơ quan hành chính

Danh bạ các cơ quan

Ngày đăng: 30/10/2014 | Lượt xem: 0

Stt

Tên đơn vị

Điện thoại cơ quan

Địa chỉ Email

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1

Văn phòng HĐND&UBND huyện

0433.861.210

vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Phòng Tư pháp huyện

0433.860.067

ptp_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Phòng Nội vụ huyện

0433.861.255

pnv_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Thanh tra huyện

0433.861.177

thanhtra_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Phòng Kinh tế huyện

0433.861.203

pkt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

6

Phòng Tài Nguyên&Môi trường huyện

0433.862.290

ptnmt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

7

Phòng Quản lý đô thị huyện

0433.665.988

pqldt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

8

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

0433.993.728

ptckt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

9

Phòng Lao động TBXH huyện

0433.662.537

pldtbxh_hoaiduc@hanoi.gov.vn

10

Phòng Văn hóa Thông tin huyện

0433.861.197

pvhtt_hoaidu@hanoi.gov.vn

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

0433.663.595

pgddt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

12

Phòng Y tế huyện

0433.668.938

pyt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

13

Đội Quản lý trật tự XD huyện

0433.661.422

ttxd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

KHỐI NỘI CHÍNH

 

1

Công an huyện

0433.664.500

ca_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Ban chỉ huy quân sự huyện

0433.665.796

bchqs_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Viện kiểm sát nhân dân huyện

0433.861.224

vksnd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Tòa án nhân dân

0433.861.225

tand_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Chi cục thi hành án huyện

0433.861.347

ccthads_hoaiduc@hanoi.gov.vn

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

1

Ban bồi thường GPMB huyện

0433.660895

bbtgpmb_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

0433.665.152

bqlda_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Trung tâm TDTT huyện

0433.861.187

tttdtt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Trung tâm dạy nghề huyện

0433.661.544

ttdn_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Trung tâm dân số KHHGĐ

0433.661.022

ttdskhhgd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

6

Hội người mù huyện

0433.861.120

hnm_hoaiduc@hanoi.gov.vn

7

Hội chữ thập đỏ huyện

0433.861.473

hctd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

8

Đài truyền thanh huyện

0433.505.441

dtt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

9

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

0433.665.720

ttptqd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

10

Đài truyền thanh huyện

0433.505.441

dtt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

11

Trung tâm Y tế huyện

0433.665.268

 

12

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

0433.861.800

 

13

Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện

0433.862.290

 

14

Trung tâm GDTX huyện

0936.016.348

 

ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

 

1

Chi cục thống kê

0433.861.503

cctk_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Chi cục thuế

0433.663.961

cct_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Kho bạc nhà nước

0433.861.456

kbnn_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Ngân hàng chính sách

0433.861.591

nhcsxh_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Ngân hàng NN&PTNT

0433.662.427

 

6

Công ty điện lực Hoài Đức

0422.452.492

 

7

XN ĐTPT Thủy lợi Đan Hoài

0423.234.516

 

8

Hạt quản lý đê Hoài Đức

0433.654.293

 

9

Đội thanh tra giao thông

0433.860.838

 

10

Đội quản lý thị trường số 24

0433.861.274

 

11

Trạm khuyến nông

0433.862.233

 

12

Trạm thú y

0433.861.364

 

13

Trạm bảo vệ thực vật

0433.659.162

 

14

Bảo hiểm xã hội

0433.862.093

 

15

Trung tâm viễn thông Hoài Đức

0433.862.218

 

16

Bưu điện Hoài Đức

0433.664.200

 

 

tin mới cập nhật

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 17
  • Tổng lượng truy cập: 17.261.556