Văn hóa - xã hội

NHCSXH huyện Hoài Đức kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP
Ngày đăng 16/11/2023 | 21:33  | View count: 12

          Theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH115 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất các khoản vay theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023.

          Tại huyện Hoài Đức, NHCSXH huyện đã thực hiện tốt các quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các món vay có lãi suất trên 6%/năm và được giải ngân từ năm 2022 đến hết 31/10/2023, khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích. Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản vay được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ. Hàng tháng, NHCSXH thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách, NHCSXH huyện đã phối hợp với chính quyền cấp xã, các Tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay, đã phát hiện và thu hồi 2,7 triệu đồng số tiền hỗ trợ của 7 món vay do sử dụng sai mục đích hay không đúng đối tượng vay vốn.

          Đến thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất ngày 31/10/2023, toàn huyện có 8.372 món vay với dư nợ 346.392 triệu đồng được hỗ trợ 6.835 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ được công khai chi tiết theo từng món vay, từng khách hàng tại Điểm giao dịch xã của NHCSXH tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ đối với các khoản vay tại NHCSXH thể hiện sự quan tâm, ưu tiên đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đăc biệt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, hỗ trợ giúp các đối tượng yếu thế mạnh dạn, tự tin đầu tư làm ăn phát triển kinh tế, tạo việc làm, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ, đồng tình./.

Ngân hàng CSXH huyện Hoài Đức

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh