Văn hóa - xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết Chương trình phối hợp
Ngày đăng 01/06/2023 | 13:50  | View count: 125

Sáng ngày 31/5/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hoài Đức và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hoài Đức tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các nội dung theo Chương trình của MTTQ và NHCSXH thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ủy ban MTTQ và Phòng giao dịch NHCSXH huyện cùng thực hiện phối hợp trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Các đợt cao điểm “Gửi tiền chung tay vì người nghèo” tại NHCSXH. Hai bên thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Trong thời gian tới, căn cứ vào Chương trình phối hợp, Ủy ban MTTQ huyện và Phòng giao dịch NHCSXH huyện lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực để tổ chức, triển khai thực hiện, hướng tới các mục tiêu: tuyên truyền, phổ biến về tín dụng chính sách xã hội, về Phong trào “Vì người nghèo”, huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận.

Ngân hàng CSXH huyện Hoài Đức

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh